AKCE VÝPRODEJ NOVINKY MAPA DOVOZU

V sobotu 8. 10. a v pondělí 10. 10. máme ZAVŘENO

Zákaznická zóna

GDPR: Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme za Váš zájem o informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje.

Na e-shopu www.internakup.cz jsme vždy dodržovali a nadále dodržujeme zásadu poskytovat Vám nejvyšší úroveň ochrany Vašich osobních dat a soukromí a trvale zajišťujeme, aby byly vždy splněny nejvyšší bezpečnostní standardy pro ukládání a zpracování Vašich osobních údajů. Shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů provádíme transparentně, v nezbytně nutném rozsahu, pro zcela konkrétní účel na konkrétní dobu a vždy legálně, v souladu se směrnicí GDPR výhradně na základě odpovídajících právních titulů.

Níže uvádíme, jak uplatňujeme pokyny uvedené v Obecném nařízení o ochraně údajů (GDPR) a jaká nová práva pro Vás vznikají.

I. Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR) na e-shopu www.internakup.cz je společnost Internakup s.r.o, IČ 03576329, se sídlem Nebory 79, 739 61 Třinec (dále jen: správce).
 • Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Internakup s.r.o, Nebory 79, 739 61 Třinec
Email: zakaznici@internakup.cz
Tel.: +420 735 085 999

 • Osobními údaji dle čl. 4 se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává pouze ty Vaše osobní údaje, které získal na základě Vámi provedeného vyplnění formuláře při vytváření Vaší objednávky.
 • V případě Vašeho souhlasu s ukládáním cookies třetích stran do úložiště Vašeho prohlížeče správce zpracovává Vaše osobní údaje o Vašem chování na webových stránkách správce. V tomto případě jsou tato data sdílena se společností Google (Google Inc.) pro službu Google Analytics. Google Analytics používá cookies, které nám umožňují analyzovat Vaše používání našich webových stránek. Údaje ukládané do cookies o Vašem používání našich webových stránek jsou obecně zpracovávány na evropských serverech v souladu s pokyny GDPR. Společnost Google může údaje přenést na server v USA a uložit je tam. Předtím však společnost Google zkrátí vaši adresu IP, pokud pochází z členského státu Evropské unie nebo z jiných signatářských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a proto je anonymní (je využíván proces Google anonymizeIp). Tato anonymizace zajišťuje, že vaše IP adresa nemůže být sledována zpátky k Vám. Společnost Google používá tato data k vyhodnocení Vašeho používání webových stránek, k vytváření statistik a přehledů aktivit webových stránek pro náš e-shop a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud je to umožněno zákonem, nebo pokud společnost Google uzavře smlouvy se třetími stranami, aby taková data pro ní zpracovala. Google nebude přiřazovat vaši IP adresu jiným datům Google.
 • Kdykoliv máte možnost zakázat společnosti Google, aby shromažďovala data vygenerovaná pomocí cookies související s vaším používáním webových stránek (včetně Vaší IP adresy), stejně jako se zpracováváním těchto údajů jednoduchým odvoláním Vašeho souhlasu.
 • V tomto případě okamžitě po kliknutí na odkaz přestanou být Vaše aktivity sdíleny, sledovány a nebudou ani nikam předávány.
 • Získat další informace o službě Google Analytics a odvolat souhlas s používáním cookies můžete pomocí tlačítek níže.

Na našich Webových stránkách můžeme využívat následující marketingové nástroje:

 • Reklamní funkce Google Analytics nad rámec základních analytických funkcí - https://policies.google.com/technologies/ads
 • Marketingové nástroje společnosti Seznam.cz, a.s., které umožňují realizovat reklamu zobrazovanou ve vyhledávačích a v obsahové a partnerské síti Seznam.cz
 • Marketingové nástroje společnosti Facebook Ireland Ltd. Pro cílení a zobrazování reklamy - https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

 

Google Analytics Odvolat souhlas s využitím cookies

III. Právní tituly (zákonné důvody) pro zpracování osobních údajů

 • Právní titul Zákonná povinnost ve smyslu platné legislativy a právní formy podnikání správce
 • Právní titul Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • Právní titul Oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • Právní titul Souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR případně ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.

IV. Účel zpracování osobních údajů a jejich definice dle čl. 4

 • Pro účely vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem jsou zpracovávány následně vyjmenované osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky. Poskytnutí těchto údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, v opačném případě by nebylo možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro výše uvedené právní tituly Plnění smlouvy, Zákonná povinnost, Oprávněný zájem a Souhlas za následujícím účelem:
 • Pro účely komunikace při notifikacích, upřesnění objednávky či položek objednávky a případné vyzvednutí zboží na prodejně zpracováváme Vaše jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo.
 • Pro účely doručení zboží zpracováváme Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail a telefonní číslo. Tyto údaje předáváme zpracovateli - přepravní společnosti dle Vašeho výběru.
 • Pro účely vedení daňové evidence na základě právního titulu Zákonná povinnost zpracováváme Vaše jméno a příjmení, adresu a (pokud existují a jsou Zákonnou povinností vyžadovány) rovněž firemní údaje, jako je IČ, DIČ, název firmy, fakturační adresu, jméno a příjmení kontaktní osoby.
 • Pro účely archivace dat, reklamací, vrácení a výměny zboží a případných budoucích sporů zpracováváme na základě souběhu právních titulů Zákonná povinnost a Oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR Vaše jméno, příjmení, doručovací a fakturační adresu, telefonní číslo, e-mail a seznam Vámi uskutečněných objednávek, ze kterého je možno sestavit i seznam u nás zakoupeného či vráceného zboží a služeb i celkovou částku, kterou jste u nás utratili.
 • Pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby, budeme vyžadovat Váš informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel. Váš souhlas je zcela dobrovolný a můžete jej kdykoliv s okamžitou platností odvolat.
 • V případě, že za zboží zaplatíte bankovním převodem, bude správce při párování Vaší objednávky s bankovním účtem zpracovávat na základě právního titulu Zákonná povinnost číslo Vašeho účtu spárovaného s variabilním symbolem v případě, že toto číslo bude součástí bankovního výpisu.
 • V případě, že za zboží zaplatíte v hotovosti, budeme v našich účetních systémech na základě právního titulu Zákonná povinnost zpracovávat EET kódy na dokladu, jako je kód FIK (resp. PKP)
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

V. Doba uchovávání osobních údajů

 • Správce uchovává Vaše osobní údaje na základě právních titulů či jejich souběhu následovně:
 • Na základě právních titulů Plnění smlouvy, Zákonná povinnost a Oprávněný zájem či jejich souběhu uchovává správce Vaše osobní data a účetní doklady po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, tedy po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.
 • Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě právního titulu Souhlas, uchovává je správce po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel, pro který byl souhlas udělen, nejdéle však 15 let.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže a technickým opatřením zajistí, aby nedošlo k jejich nežádoucímu obnovení ze záloh, u kterých výmaz není možný (typicky nepřepisovatelná CD/DVD).

VI. Zpracovatelé osobních údajů

 • Zpracovatelé osobních údajů (subdodavatelé správce) jsou osoby třetích stran, které se:
 • zajišťují služby související s provozování e-shopu, hostingové, zálohovací či doménové služby na základě Zpracovatelské smlouvy
 • zajišťují výrobu, servis a dodávky zboží či služeb, dopravu zboží či realizaci plateb na základě Zpracovatelské smlouvy
 • zajišťují účetní a poradenské služby na základě Zpracovatelské smlouvy
 • zajišťují telekomunikační, hlídací a bezpečnostní služby na základě Zpracovatelské smlouvy
 • zajišťují reklamní, analytické a marketingové služby na základě Zpracovatelské smlouvy
 • zajišťují diskusní, komunitní, srovnávací, certifikační a hodnotící služby na základě Zpracovatelské smlouvy
 • Správce nemá žádné obchodní vazby na třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizace a nemá v úmyslu předat do těchto zemí či organizací Vaše osobní údaje.

VII. Práva subjektu údajů

 • Obecné nařízení, stejně jako zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, přiznává subjektům údajů práva. Tato práva jsou základním pilířem modelu ochrany osobních údajů v evropském prostoru, kdy harmonizují vztahy mezi subjektem a správcem. Obecné nařízení GDPR významně posiluje systém práv subjektů, oproti zákonu o ochraně osobních údajů, a to jak v aktualizaci stávajících práv, tak i řadou práv nových. GDPR tedy významně povyšuje práva Vás - subjektu údajů - a přidává či modifikuje následující práva:

 

 • Právo na přístup k vlastním osobním údajům dle čl. 15 GDPR.
 • Právo opravu či doplnění vlastních osobních údajů dle čl. 16 GDPR.
 • Právo na výmaz vlastních osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • Právo na omezení zpracování vlastních osobních údajů dle čl. 18 GDPR
 • Právo na přenositelnost vlastních osobních údajů dle čl. 20 GDPR.
 • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, a to včetně profilování.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste udělil/a na základě právního titulu Souhlas.

VIII. Zabezpečení osobních údajů

Za porušení zabezpečení osobních údajů se považuje porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů. Pokud dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, měl by správce zvážit, zdali nejde o okolnost, kterou je nutné ohlásit dozorovému úřadu, resp. oznámit subjektu údajů. Tyto povinnosti nastanou tehdy, pokud porušení zabezpečení představuje riziko, resp. vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

 • Správce prohlašuje, že přijal, zavedl a udržuje vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce prohlašuje, že přijal, zavedl a udržuje vhodná technická opatření k zabezpečení úložišť osobních údajů v listinné i elektronické podobě
 • Správce prohlašuje, že přijal, zavedl a udržuje metodiku pro případ porušení zabezpečení a případně úniku dat, včetně informativní povinnosti.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, a to za kontrolovaných podmínek.

IX. Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z našeho internetového obchodu jste s námi uzavřel smlouvu prostřednictvím prostředku komunikace na dálku a současně potvrzujete, že jste se seznámil/a s těmito Podmínkami ochrany osobních údajů, jsou pro Vás srozumitelné a že je v plném rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn v návaznosti na nové legislativní, procesní či firemní změny tyto podmínky změnit. Novou verzi Podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na těchto internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou pro tento účel správce ve svých systémech eviduje.

 

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25.5.2018